Viktigt meddelande till allmänheten

Varnings- och informationssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid krissituationer – till exempel vid utsläpp av farliga ämnen, bränder med explosionsrisk, skogsbränder och andra naturkatastrofer.

Viktigt meddelande till allmänheten sänds framför allt i Sveriges Radios kanaler, Sveriges Televisions kanaler och på SVT Text. VMA kan också skickas som SMS till mobiltelefoner inom ett visst område.

Signalen testas var tredje månad, måndagar klockan 15.00.

VMA-signalen

Signalen hörs under 7 sekunder + 14 sekunders tystnad.  Signalen ljuder under minst 2 minuter.

När du hör VMA-signalen ska du

  • Gå inomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på lokalradio för information.
  • "Faran över" signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

VMA-tutor i Kramfors kommun

Det finns ungefär 4 500 tutor i Sverige och de sitter ofta på hustak eller andra höga ställen på orter med fler än 1 000 invånare. På landsbygden är det inte lika många tutor som i städerna. Ungefär hälften av alla svenskar bor så att de kan höra tutan när de är utomhus.

I Kramfors kommun finns åtta sändare för VMA och dessa har en beräknad räckvidd om cirka 400 meter.

Andra sätt att nås av VMA

  • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
  • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området. VMA via sms är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.
  • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner sig i området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas. Sms:et kommer även till dem som reser in i ett område där VMA är utfärdat så länge VMA:et är aktivt.
  • Via appar, tex. 112-appen samt appen Krisinformation.

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Anton Gustafsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se