Dagverksamhet

Dagverksamhet är en träffpunkt där personer kan umgås för att få social samvaro och fysisk aktivering. Innehållet och aktiviteterna styrs utifrån vem du är och vad du har för önskemål.

Dagverksamhetens syfte är att:

  • Skapa förutsättning för en meningsfull dag.
  • Stimulera och motivera till både aktivitet och social gemenskap
  • Stimulera de funktioner och förmågor som finns kvar
  • Underlätta att bo kvar i den egna bostaden och fördröja flytt till särskilt boende

Dagverksamhet kan beviljas istället för eller som komplement till hemtjänst. Inriktningen i Kramfors är främst mot personer med kognitiv funktionsnedsättning. Målet är att verksamheten ska vara flexibel både vad gäller aktiviteter och öppettider.

Dagverksamhet är en biståndsbedömd insats enligt Socialtjänstlagen (SoL) och är riktad till personer som bor hemma.

Den som deltar på dagverksamheten betalar själv för mat, fika och resor.  

Ansökan

Via kommunens biståndshandläggare kan du ansöka om en plats på dagverksamhet.

Lämna din ansökan via e-tjänsten Stöd i hemmet, särskilt boende – ansökan och anmälan Länk till annan webbplats.

Vill du lämna in ansökan via papper finns ansökningsblanketten för biståndsinsatser under Relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Biståndshandläggare
Tel: 0612-800 00 (växel)

Dagverksamheten Skutan
Tel: 0612-801 98

Besöksadress
Viktoriagatan 28, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se