Trygghetslarm

Känslan av trygghet är väldigt viktig för att trivas i vardagen och kunna bo kvar i sin egen bostad. För dig som upplever oro, ängslan och otrygghet finns olika typer av trygghetslarm. När du gör en ansökan till kommunen så utreder och beslutar en biståndshandläggare om vilken typ av trygghetslarm som passar bäst utifrån dina behov.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Biståndshandläggare
Tel: 0612-800 00 (växel)

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se