Servicetjänster

Du som är 69 år och äldre och är folkbokförd i Kramfors kommun kan beställa vissa servicetjänster genom att kontakta avgiftshandläggare. Du avgör själv vilka tjänster du vill beställa. Servicetjänsterna är till för att underlätta för dig med praktiska sysslor i hemmet: städning, tvätt/klädvård, stöd med inköp och matdistribution. Personlig omvårdnad ingår inte.

Stödet du får genom de servicetjänster du beställt utgår ifrån dina egna resurser, du är delaktig i planering och utförande utifrån din egen förmåga. Målet är att stärka dina egna förutsättningar att leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt.

Vilka servicetjänster finns?

Servicetjänsterna städning, tvätt/klädvård och inköp kan användas upp till åtta timmar per månad och hushåll. De servicetjänster som finns är:

  • Städ
  • Tvätt/klädvård
  • Inköp
  • Matdistribution

Läs mer på undersidorna hur du beställer servicetjänster.

Utförare av servicetjänster

Servicetjänsterna städning, tvätt, inköp och matdistribution utförs av äldreomsorgens hemtjänst. Innan servicetjänsterna startar får du besök av personal från din hemtjänstgrupp där ni tillsammans planerar hur stödet ska utformas. Stödet utgår från din situation, servicetjänsternas innehåll och äldreomsorgens individstödjande arbetssätt.

Hushållsnära tjänster

Det finns möjlighet att anlita privata företag som utför vissa tjänster så kallade hushållsnära tjänster. Några exempel på detta är bland annat hjälp med storstädning och fönsterputsning. Tjänsterna beställs då direkt hos företaget och kommunen är inte inblandad. För hushållsnära tjänster kan skatteavdrag göras på halva arbetskostnaden, så kallat rut-avdrag. Läs mer om skatteavdrag på skatteverkets hemsida, se under Relaterade länkar på denna sida.

Behov av mer eller annat stöd

Om du behöver mer eller annat stöd, service eller omsorg tar du kontakt med kommunens biståndshandläggare genom kundtjänst, se under Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Avgiftshandläggare och biståndshandläggare
Tel: 0612-800 00 (växel)

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se