Hemtjänst

Med stöd av hemtjänsten ska det bli lättare att bo kvar och känna trygghet i det egna hemmet. Stödet ska underlätta för personen att leva ett självständigt liv. Det individuella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hur stödet ska se ut.

Hemtjänsten kan stödja dig med olika behov utifrån din situation. Stödet kan till exempel vara:

  • Personlig omsorg, tillsyn och måltidshjälp
  • Inköp, tvätt, städ och matservice
  • Avlösning i hemmet

Vid behov av stöd vänder du dig till kommunens biståndshandläggare och ansöker om det stöd du behöver för att klara av din vardag. Biståndshandläggaren utreder och beslutar om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och använder sig av arbetsterapeuter som stöd för sin utredning.

Du som får bistånd har fortfarande ansvar för dig själv och för din livssituation. Målet är att stärka dina förutsättningar att leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt. Det innebär att stödet anpassas utifrån ett individstödjande förhållningssätt där dina egna förmågor och resurser tillvaratas, du får vara delaktig i planering och själv utföra det du klarar.

Efter avslutad utredning tar biståndshandläggaren ett beslut. Om du inte är nöjd med det har du möjlighet att överklaga. Information om hur du överklagar följer med i beslutet.

Ansökningsblankett för hemtjänst finns under Relaterade dokument.

Länk till e-tjänst Stöd i hemmet finns under Relaterade e-tjänster.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se