Hemtjänst

Med stöd av hemtjänsten ska det bli lättare att bo kvar och känna trygghet i det egna hemmet. Stödet ska underlätta för personen att leva ett självständigt liv. Det individuella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hur stödet ska se ut.

Hemtjänsten kan stödja dig med olika behov utifrån din situation. Stödet kan till exempel vara:

  • Personlig omsorg, tillsyn och måltidshjälp
  • Inköp, tvätt, städ och matservice
  • Avlösning i hemmet

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Biståndshandläggare
Tel: 0612-800 00 (växel)

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se