Barn och unga i Kramfors

Under 2023 bildades en arbetsgrupp bestående av representanter från Välfärds- och Bildningsförvaltningarna, Samhällsavdelningen och Region Västernorrland.

Vad tycker årskurs 5?

Arbetsgruppen har genomfört en workshop med barn i årskurs 5 på Kramforsskolan för att höra vad som är viktigt för dem för att må bra.

De friskfaktorer barnen tycker är viktigast är:

  1. Ha det bra hemma
  2. Ha det bra på skolan
  3. Ha det bra med kompisar.

Barnen gav själva förslag på åtgärder så som behov av stöd till föräldrar och någon att prata med när man inte mår bra.

Barnens synpunkter har lett till:

  • Förändringar i miljön och planeringen på Kramforsskolan
  • Utveckling av aktivitetsyta i Kramfors
  • Elevhälsans satsning på psykisk hälsa
  • Familjebehandlare i skolan (socioekonomiskt utsatta områden)
  • Skolsociala team
Ett collage med fem teckningar som eleverna på Kramforsskolan gjort under workshopparna.

Stöd till vårdnadshavare

Ett utvecklingsområde som har konstaterades är hur stödet till vårdnadshavare kan utvecklas och nå fler. Under december genomfördes därför en workshop med medarbetare från tre olika förvaltningar och Region Västernorrland fördjupade sig i området.

Arbetet, som utgår från tjänstedesign, fortsätter under 2024 då även vårdnadshavare involveras i processen.

Två foton från arbetsgruppens workshop. På båda bilderna sitter det människor runt bord och samtalar samtidigt som de skriver på ett stort papper.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Samordnare
God och nära vård Kramfors
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se