Två pojkar sitter på golvet med ryggen lutad mot en vägg. Den ena har en mobiltelefon som de tittar i. Bredvid dem står en skateboard.

Barn och unga i Kramfors

Under 2022 bildade en arbetsgrupp bestående av representanter från Välfärds- och Bildningsförvaltningarna, Samhällsavdelningen, Region Västernorrland och Kramfors-Alliansen. Tillsammans har vi påbörjat ett arbete med förebyggande insatser för barn- och unga.

Arbetet fortsätter under 2023 med att fokusera på skydds- och friskfaktorer för barn och unga i samverkan med elever, vårdnadshavare, Kramfors kommun, Region Västernorrland och civilsamhället.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Samordnare
God och nära vård Kramfors
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se