Placeholder

Hemma hos mig

Hemma hos mig har ingått i samverkansprojektet God och nära vård på landsbygd och även varit en del i länsprogrammets projektportfölj.

De övergripande strategierna och målen för projektet har varit att utveckla nya samverkansmodeller, digitala lösningar och utveckla ny arbetssätt i syfte att undvika slutenvård genom proaktiva arbetssätt. Arbetssättet ”Hemma hos mig” handlar om att förflytta medicinska bedömningar närmare invånarna, från hälsocentral och sjukhus hem till den enskildes hem.

Hur går det till? Inom det geografiska området där arbetssättet pågår kan sjuksköterskan hos de personer som har kommunal hälso- och sjukvård göra besök för utredning i hemmet. Sjuksköterskan besöker patienten i hemmet, använder ett digitalt beslutsstöd som stöd för sin bedömning och kan med hjälp av ny teknik ta parametrar direkt på plats i hemmet vilket vi inte kunnat göra tidigare. Provsvaren skickas via länk till läkaren på hälsocentralen och vid behov bokas ett digitalt läkarbesök in. Sjuksköterskan befinner sig tillsammans med patienten i dennes hem och läkaren på hälsocentralen.

Varför vill vi kunna erbjuda medicinska bedömningar? Vi det att ca 15 % av inläggningarna på sjukhus för personer 65 år och äldre är undvikbara, fram för allt när det gäller infektionstillstånd. När vi frågar invånare, fram för allt äldre vill de inte gärna åka på sjukhus om det inte är nödvändigt.

Under 2023 fortsätter arbetssättet med att erbjuda medicinska bedömningar på distans inom särskilt boende för äldre för att kunna få ett större underlag för att kunna utvärdera arbetssättet.

Film om Hemma hos mig

(En syntolkad version finns längre ned.)


Bakgrund:
Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) och regionerna i norra Sverige, har under tiden 2019 – 2021, beviljats ekonomiska resurser från regeringen för att pröva nya arbetsformer i omställning till en personcentrerad och nära vård utifrån ett glesbygds- och landsbygdsperspektiv. Arbetet fortsätter under 2023.

Kontaktpersoner:
Camilla Johansson, verksamhetschef hälso- och sjukvård Kramfors kommun, Helena Röden, verksamhetschef Region Västernorrland och Anna Böhlenius samordnare Nära vård Kramfors kommun.

Projektbeställare:
Mikael Gidlöf, välfärdsförvaltningens chef, Kramfors kommun Mats Brännström, Norra regionförbundet Ann-Katrin Lundin, socialchef, Sollefteå kommun Agneta Nordlander, områdesdirektör Närsjukvårdsområde Västra.


Läs mer:

Patienter kan bli undersökta hemma hos sig Länk till annan webbplats.

Hälsoundersökningar så nära patienten som möjligt

Samverkan med regionen skapar mervärde för medborgarna

Nära vård på landsbygd - ett nytt samarbetsprojekt


Syntolkad film om "Hemma hos mig"


Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Samordnare
God och nära vård Kramfors
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se