En illustration för teamwork. Den förställer människor som siluetter i olika färger samt ordet teamwork skriver med stor bokstäver.

Samverkan med andra vårdgivare

In- och utskrivningsprocess i slutenvård

Kramfors kommun har tillsammans med Sollefteå kommun och slutenvård och primärvård inom Region Västernorrland (RVN) kartlagt in- och utskrivningsprocessen i slutenvården tillsammans med medarbetare från alla vårdgivare samt socialtjänst. Arbetet har resulterat i en handlingsplan för identifierade områden att arbeta vidare med under 2024.

Samverkan mellan Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och individ- och familjeomsorgen (IFO)

Under året har samverkan mellan barn och ungdomspsykiatrin (BUP) och Kramfors kommuns individ- och familjeomsorg (IFO) initierats och en kontinuerlig samverkan finns nu planerad under 2024.

Besök på vårdinrättning

Tillsammans med RVN och Sollefteå kommun har arbetet med besök på vårdinrättning för personer med kognitiv svikt arbetas vidare med. Behovsområden har identifierats både innan besök, transport till/från vårdinrättning, under och efter vårdbesöket. Under 2024 fortsätter arbetet med analys och åtgärder.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se