Placeholder

Hälsa, lärande, trygghet (HLT)

Individ- och familjeomsorgen (IFO) och Elevhälsan har tillsammans med primärvården utvecklat nya arbetssätt för att stödja barn och unga som riskerar att få eller har psykisk ohälsa.

Ett antal representanter från varje verksamhet möts på en bestämd tid varje månad. Inför mötet aktualiserar man vilka barn och unga som ska diskuteras och i samband med detta får vårdnadshavare samtycka via e-tjänst. Om vårdnadshavare inte samtycker avidentifierar man barnet och diskuterar behov och insatser utifrån de problem som finns.

Med utgångspunkt från det som bestäms på mötet ska den representant som har aktualiserat barnet ta kontakt med familjen och erbjuda stöd. Ibland, när behovet finns, erbjuds hjälp och stöd från flera verksamheter parallellt genom att man har en SIP (samordnad individuell plan).

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Lisa Karlsson
Elevhälsochef
0612-804 46
lisa.karlsson@kramfors.se