Välfärdsteknik i äldreomsorgen

Kramfors kommun har under flera år satsat på att använda välfärdsteknik inom äldreomsorgen och vi har även varit utvalda av SKR (Sverige kommuner och regioner) till modellkommun inom området. Syftet har varit att bedriva intern utveckling samt stödja andra kommuner att öka digitaliseringstakten.

Digitalisering och välfärdsteknik ger förutsättningar för förändrade arbetssätt och ökad delaktighet. Här följer några exempel på välfärdstekniska lösningar som vi har:

Nyckelfri hemtjänst

Mobila trygghetslarm

Tillsyn via trygghetskamera

Digitala produkter för stimulans och välmående

Läkemedelsautomater

Onlineinköp av dagligvaror

Videomöten för till exempel vårdplanering (SIP på distans)

Mobil dokumentation


Läs mer:
kramfors.se/valfardsteknik

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Samordnare
God och nära vård Kramfors
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se