Välfärdsteknik i äldreomsorgen

Kramfors kommun har under flera år satsat på att använda välfärdsteknik inom äldreomsorgen och vi har även varit utvalda av SKR (Sverige kommuner och regioner) till modellkommun inom området. Syftet har varit att bedriva intern utveckling samt stödja andra kommuner att öka digitaliseringstakten.

Digitalisering och välfärdsteknik ger förutsättningar för förändrade arbetssätt och ökad delaktighet. Här följer några exempel på välfärdstekniska lösningar som vi har:

 • Nyckelfri hemtjänst

 • Mobila trygghetslarm

 • Tillsyn via trygghetskamera

 • Digitala produkter för stimulans och välmående

 • Läkemedelsautomater

 • Onlineinköp av dagligvaror

 • Videomöten för till exempel vårdplanering (SIP på distans)

 • Mobil dokumentation

 • Digital signering

 • Metodrum på Campus Kramfors
  Under hösten 2023 invigdes Kramfors kommuns metodrum på Campus i Kramfors. Simuleringsdockan ”Nursing Anne” ger både studenter, undersköterskor och sjuksköterskor möjlighet att träna moment som omvårdnad, injektioner eller sätta urinkateter.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Samordnare
God och nära vård Kramfors
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se