Tecknad illustration som föreställer en man som sitter vid ett bord och pluggar.

Utbildningsinsatser

Ledarskapsprogrammet Nära vård

Välfärdsnämndens ordförande och ytterligare två nämndsledamöter har under året genomgått Ledarskapsprogrammet för God och Nära vård för tjänstepersoner och förtroendevalda.

Salutogent ledarskap

Verksamhetschefer, enhetschefer och andra nyckelfunktioner har utbildats vidare i Salutogent förhållningssätt. Utbildningen syftar till att stärka det salutogena ledarskapet genom ökade kunskaper, verktyg och arbetssätt.

Teamsamverkan

Under hösten 2023 har teamutbildning för enhetschefer och legitimerad personal inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård inletts. Utbildningen som innefattar bland annat teamarbete, ansvarsfördelning, ledningssystem och systematiskt utvecklingsarbete på enheten. Samtliga 11 team har startat sina utvecklingsarbeten som delgavs vid en deluppföljning under hösten.

Satsningen fortsätter under 2024 då även verksamhetsområde funktionsstöd ansluter.

Klinisk bedömning och beslutsstöd för sjuksköterskor i hemsjukvård

Utvärderingen av beslutsstödet ViSam för sjuksköterskor i hemsjukvården visade på ökat stöd för sjuksköterskor och en kvalitetssäkring av bedömningen. Under året har samtliga sjuksköterskor utbildats i beslutsstödet ViSam samt erhållit utbildning i klinisk bedömning. Beslutsstödet som är digitalt är nu implementerat i hälso- och sjukvården.

Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor (AST)

Under året har två sjuksköterskor rekryterats som under 2023 har påbörjat specialistutbildning till distriktssjuksköterskor vilket är ett behov inom den kommunala hälso- och sjukvården. Tilldelning av statliga medel möjliggör att specialistutbildningen kan erbjudas på arbetstid.


Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se