BarnSäkert

BarnSäkert startade som ett pilotprojekt i samverkan mellan Region Västernorrland (RVN) och Sundsvalls kommun, en arbetsmodell för att upptäcka psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö. Att tidigt identifiera behov medför att barnhälsovården och socialtjänsten snabbt kan erbjuda stöd.

Under 2023 beslutades att modellen successivt ska införas i alla länets kommuner. Under våren 2024 påbörjas implementeringen i Kramfors.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se