En man går på kryckor. Man ser bara hans ben och kryckorna. Bakom honom står en rullstol.

Samtal om hjälpmedel

I Västernorrland finns en hjälpmedelskommitté som arbetar över hela länet. På uppdrag av den ska en arbetsgrupp, som består av representanter från Kramfors kommun, Timrå kommun och Region Västernorrland, genomföra samtal med invånare i Västernorrlands län kring hjälpmedel, egenvård samt God och nära vård.

Hittills har samtal förts med cirka 300 invånare i Västernorrlands län kring hjälpmedel, egenvård och God och nära vård.

Synpunkterna sammanställdes utifrån målbilden för God och nära vård, därefter bjöd hjälpmedelskommittén in funktionshinderorganisationerna till en fortsatt dialog. Behovsområden som fångades och ska arbetas vidare med under kommande år var exempelvis:

  • Utlåning av hjälpmedel tillfälligt/fritidsbank
  • Erbjuda hjälpmedel även för fritiden
  • Utveckla arbetssätt för att involvera användare av hjälpmedel mer i utbud och sortimentsfrågor
  • Ökad transparens av hjälpmedelssortimentet för användaren.

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Samordnare
God och nära vård Kramfors
Anna Böhlenius
Tel: 0612-803 84

Kontaktbrevlåda:
naravard@kramfors.se