Kontakt

Rektor Åk 9
Malin Henriksson
Tel: 0612-80430
malin.henriksson@kramfors.se

Biträdande rektor (Elevhälsa och Studienavet)
Ann-Louise Nordlöf
Tel: 0612-80482
annlouise.nordlof@kramfors.se

Biträdande rektor Åk 7-8
Carola Sundström
Tel: 0612-80481
carola.sundstrom@kramfors.se

Postadress
Kungsgatan 23
872 80 Kramfors

Kom in kundtjänst
Tel:0612-800 00

kommun@kramfors.se