Handel och administration

Programmet för dig som gillar att arbeta inom handel och företag.

 

Handels- och administrationsprogrammet är ett yrkesprogram där du efter examen ska kunna arbeta inom handelsyrken som till exempel säljare, inköpare och butiksledare.

Utbildningen är en lärlingsutbildning.

 

Programmet bedrivs som lärlingsutbildningen vilket innebär att du får tillbringa stor del av din tid hos det lokala näringslivet. Service och kommunikation är centrala delar av utbildningen och du ska utveckla färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, service, ekonomiuppföljning och företagande. Inom både handel och administration finns möjligheter att starta och driva företag och du får goda kunskaper i entreprenörskap och eget företagande.

Handel och administration lägger stor vikt vid mötet mellan människor och länder och det personliga mötet är viktigt. Under utbildningen får du möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier.

Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund