Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammen ersätter det som tidigare hette Individuella programmet (IV) och är programmet för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Behörighetskraven för nationellt program är godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik samt minst fem andra ämnen. Det finns fem olika Introduktionsprogram och vilket du ska gå beror på din situation och dina mål.

De fem Introduktionsprogrammen är:

 • Preparandutbildning,
 • Programinriktat individuellt val,
 • Yrkesintroduktion,
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Vilket program du ska gå bestämmer vi tillsammans

 

När du börjar på IM kommer du att träffa, förutom dina lärare, även vår Studie- och yrkesvägledare samt vår Ungdomscoach. På mötet bestämmer vi tillsammans hur du ska lägga upp dina studier på ett av Introduktionsprogrammen. Det som avgör vilket program du ska gå är vilket mål du har med utbildningen och vad du vill göra i framtiden.

Behörig till programmen

 

Det finns inga behörighetskrav till Introduktionsprogrammen.

Vad är ditt mål med att gå på ett Introduktionsprogram?

 

 • Att komma in på ett nationellt program
 • Att komma ut på arbetsmarknaden
 • Att bli bättre i svenska för att kunna antas till ett nationellt program
 • Jag vet inte vad jag vill

Mål: Att komma in på ett nationellt program

 

Om ditt mål är att komma in på ett nationellt program men du saknar behörighet till programmet, kan du läsa upp dina högstadiebetyg på Preparandutbildningen. Programmet utformas efter dina behov och målet är att du inom ett år ska läsa upp de betyg du saknar för att få behörighet att söka det nationella program du vill.

Mål: Att komma ut på arbetsmarknaden

 

På Yrkesintroduktion får du hjälp att komma ut på arbetsmarknaden. Att du ska gå Yrkesintroduktion bestämmer vi på skolan och du tillsammans. Yrkesintroduktionen kan utformas på många olika sätt men bygger på att du först ska hitta ett yrke som passar dig och att vi därefter tillsammans lägger upp en plan för hur du ska nå ditt mål och bli anställningsbar.

Mål: Att bli bättre i svenska för att kunna antas till ett nationellt program

 

Om du nyligen anlänt till Sverige och behöver extra träning i det svenska språket, innan du är redo för att börja på ett nationellt program, ska du gå Språkintroduktion. Språkintroduktionen kan kombineras med kurser i annat än svenska eller med praktik, beroende på dina behov och förutsättningar.

Jag vet inte vad jag vill

 

Om du inte är behörig till ett nationellt program och är osäker på vilket nationellt program du vill söka eller om du inte vet vad du vill göra i framtiden, kan du gå Individuellt alternativ. Din utbildning utformas då specifikt efter de behov och önskemål du har, så att du ska kunna hitta det som passar dig för att ta dig vidare. Målet med din utbildning på det Individuella alternativet varierar beroende på dina förutsättningar och önskemål.

IMIND/Aspen

Aspen är en verksamhet vid Ådalsskolan som ligger under Introduktionsprogrammens individuella alternativ (IMIND).

På Aspen erbjuder vi:

 • Tydlig struktur
 • Lugn miljö
 • Liten grupp
 • Långsammare studietakt
 • Individualisering
 • Studierna anpassas efter dina förmågor

Det finns flera sätt att studera på hos oss:

 

 1. Sök till IMIND/ Aspen och läs kurser här. Utöver det kan du själv välja kurser som ingår i andra program.
 2. Sök till ett nationellt program och läs enstaka kurser hos oss på IMIND/Aspen.
 3. Sök till IMIND/Aspen och läs hela din gymnasietid hos oss.

Exempel 1:

 

Lotta tycker att det är svårt att hitta i nya miljöer och blir stressad av att ha många klasskamrater och många olika lärare. Ofta har Lotta glömt böcker och uppgifter, och blir osäker på vad hon ska ha med sig till olika lektioner. Lotta väljer att söka till Aspen och har sin trygga punkt där. Efter ett tag, när Lotta är trygg på skolan, väljer hon att läsa bildkurser med Estetiska programmet.

Exempel 2:

 

Niklas har diagnosen Asperger, men ser det mest som en tillgång. Han vet att han har bättre minne än många av sina klasskamrater och att han är duktigare än de flesta i kemi, fysik och matte. Han har andra intressen än vad hans klasskamrater har, och tycker därför att det är jobbigt med raster, luncher och håltimmar. Niklas väljer att söka till Naturvetenskapsprogrammet och ber om stöd från IMIND/Aspen i kurserna svenska och engelska, där Niklas under grundskolan har haft svårt att uppnå målen. Utöver det har Niklas en egen arbetsplats på Aspen och går dit på raster, håltimmar och luncher. Ofta äter han lunch tillsammans med andra elever som läser på Aspen.

Exempel 3:

 

Henrik har sedan årskurs fem gått i liten grupp eller haft assistent när han varit i helklass. Henrik har många styrkor men också en del svårigheter som komplicerar såväl vardag som skoldag. Henrik har svårt med koncentrationen och är känslig för ljud, vilket gör att det är tröttsamt att vara tillsammans med många elever. Henrik har gått ut årskurs nio utan att ha avslutat alla kurser. Henrik väljer att söka till Aspen där han först läser upp grundskolans kurser. Allt eftersom han blir klar med dessa börjar han läsa gymnasiekurser. Henrik trivs på Aspen och har provat att läsa enstaka kurser med andra klasser på gymnasiet, men tycker att det inte fungerar, så han har valt att läsa alla sina kurser på Aspen.

På Aspen läser man samma kurser som på gymnasiets övriga program, dvs. det som kallas gymnasiegemensamma ämnen: Svenska, Engelska, Matematik, Idrott och hälsa, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap och Historia.

Utöver de gymnasiegemensamma ämnena kan du på Aspen läsa ett flertal kurser, t.ex.: Matlagning, Specialpedagogik, Kost och hälsa, Friskvård och hälsa, Bild och form, Medieproduktion och Ensemble.

På Aspen jobbar vi individualiserat. Det betyder bland annat att eleverna har olika scheman anpassade efter behov och önskemål. Undervisningen innehåller en del studiebesök och materialet anpassas efter elevens specifika behov. Undervisningen omfattar även sociala-, fritids- och vardagsfärdigheter.

En förälders erfarenhet av Aspen

 

"Jag har bara positiva erfarenheter av personalen på Aspen! De kämpar alltid för att ordna bästa tänkbara individuella lösning för varje enskild elev utefter dennes förutsättning. Lärarna hittar annorlunda vägar för kunskapsförmedling till eleven och har fingertoppskänsla för vart gränsen går mellan ”utmaning” och ”för högt ställda mål”. De är fantastiska på att lyssna av och styra schemat efter elevens dagsform och hittar alternativ när det är motigt. Den nära kommunikationen med lärare, elev, förälder och rektor gör att jag som förälder blivit delaktig i utvecklingen."

Med ett personligt engagemang för eleven från allt som rör skolan till det som händer på fritid och i hemmet. Stöd och hjälp finns även till mig som förälder när frågetecken hopar sig om vart jag ska vända mig i olika frågor som Försäkringskassa, Sos, Habilitering, läkare etc.

Här på Aspen får man känslan: -Ingenting är omöjligt, vi löser det på något sätt! Ni har lärt mig att förstå ännu mer om min grabbs funktionsnedsättning och fått mig att se saker med andra ögon. Ni är guld värda!"

Har du frågor och funderingar eller är intresserad av ett besök är du välkommen att kontakta oss.


Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund

IM

Introduktionsprogrammet

Programansvarig
Jonny Eriksson

Kontakt
jonny.eriksson@kramfors.se

Film om IM