Hotell & turismprogrammet

Inriktningar

 

  • Hotell och konferens
  • Turism och resor

Utgångar

 

  • Reception
  • Turistinformation

Övrig information om programmet

 

Hotell- och turismprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet ska du ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom hotell-, konferens- och turismnäringen.

Service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap är centrala delar av utbildningen. För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Lyhördhet och flexibilitet i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service är viktiga förmågor som behöver utvecklas under studietiden.

På Ådalsskolan genomför du utbildningen hos det lokala näringslivet i form av lärlingsutbildning. Lärlingsutbildning berättigar till ett extra bidrag på 1050 kr/månad.

Följ en elev!

Våga testa och kontakta programansvarig eller någon av lärarna för att följa en elev på gymnasieskolan och känna hur en dag på programmet kan vara!

Uppdaterad: Sidansvarig: Krister Åkerlund