Ekonomi och budget

Målet med kommunens pengar är inte att göra vinst utan att skapa en god verksamhet för de pengar som finns.

Mål- och ekonomiprocessen är lång och innehåller många faser, som slutligen blir en budget som kommunfullmäktige beslutar om i juni varje år. När det är valår görs en budget även i november.

Budget och målstyrning

I budgeten ingår kommunens målstyrning. Målstyrningen är kommunfullmäktiges verktyg att svara upp till de krav kommunallagen ställer om god ekonomisk hushållning. Resultaten i målstyrningen följs upp i kommunens delårsredovisning och årsredovisning. Tanken är att en röd tråd ska löpa från visionen och kommunfullmäktiges mål ner till enheternas aktiviteter. Det ska alltså finnas en tydlig relation mellan det arbete som utförs inom de olika nämnderna, de kommunövergripande målen och visionen.

I budgeten för 2019 fastställde kommunfullmäktige en ny styrmodell. I modellen finns fyra perspektiv. Perspektiven är strategiska områden som kommunen anser vara extra viktiga att arbeta med för att nå fram till visionen.

. Från 2019 gäller följande perspektiv:

  • Kramforsbon
  • Samhällsutveckling
  • Medarbetare
  • Ekonomi

I budgeten fördelas också pengarna i en summa till nämnderna och de investeringar som ska göras beskrivs.

Delårsrapport

Under budgetåret följs budgeten upp i en delårsrapport. Det sker i augusti och när året är slut i en årsredovisning.

Verksamhetsplan

Nämnderna gör sedan en planering för sina ansvarsområden i en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen utgår från de beslut som finns i budgeten.

Läs mer om styrmodellen och kommunens planering i de relaterade länkarna som finns på denna sida.

Uppdaterad: 2020-07-17 Sidansvarig: Elisabet Jonsson

Kontakt


Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Malin Rydmark ekonomichef
Tel: 0612-801 37

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.