Verksamhetsplaner

Verksamhetsplanen är en del i styrkedjan och nämnderna beslutar varje höst om en verksamhetsplan för nästa år.  

Planen utgår från den budget som kommunfullmäktige beslutar om i juni för kommande år. I verksamhetsplanen sätter nämnderna egna mål och indikatorer som mäter om målen nås. Nämnderna fördelar också den ekonomiska ramen mellan olika verksamhetsområden.

Du finner verksamhetsplanerna under rubriken Relaterade dokument på denna sida.


Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren