Hållbara Kramfors

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft - i hela vår kommun. Så lyder den vision som Kramfors kommun antagit. Visionen ska ledsaga och inspirera oss som bor och arbetar i kommunen.

Vi vill i dialog med kommunens invånare forma ett Kramfors som är ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart. Tillsammans kan vi förändra bilden av vår kommun och lägga grunden till ett modernt samhällsbygge.

Hållbarhet, jämställdhet, kultur och folkhälsa

Kommunens förvaltningar arbetar på olika sätt med hållbarhet, jämställdhet, kultur och folkhälsa. Inom dessa områden pågår ett utvecklingsarbete för ökad kunskap, nyfikenhet, dialog och projektsamverkan.

Framåtsyftande insatser görs inom den kommunala organisationens olika delar: vård, skola, omsorg och samhällsplanering. Läs gärna mer om hur vi arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030 och ta del av goda exempel!

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktpersoner
Hållbarhetsutvecklare
Sofia Larsson
Tel: 0612-800 86
sofia.larsson@kramfors.se

Kulturutvecklare
Karin Högström
Tel: 0612-800 81
karin.hogstrom@kramfors.se

Folkhälsoutvecklare
Elisabeth Svanberg
Tel: 0612-801 92
elisabeth.svanberg@
kramfors.se