Organisation

En kommun kan organiseras på olika sätt. Gemensamt för alla kommuner är att den styrs av en politisk ledning.

De som har det övergripande ansvaret är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i en kommun.

I det kommunala valet väljs personer till ledamöter i kommunfullmäktige. Sedan väljer kommunfullmäktige personer till övriga nämnder och bolag.

Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs och är ledande förvaltningsorgan. Utöver det finns ett antal facknämnder som har egna förvaltningar. Kommunen har också ett antal kommunala bolag.

Kramfors kommun är organiserad i kommunstyrelse och nämnder, förvaltningar samt kommunala bolag.

Klicka på bilden så blir den större!

Förstora bilden

Fyra förvaltningar

I Kramfors kommun finns de fyra förvaltningarna som presenteras nedan. Mer om respektive förvaltning kan du läsa på sidorna under denna.

Bildningsförvaltning

Förvaltningschef är Anki Johnson.

Produktionsförvaltning

Förvaltningschef är Maria Hedman.

Välfärdsförvaltning

Förvaltningschef är Mikael Gidlöf.

Kommunledningsförvaltning

Peter Carlstedt är förvaltningschef, han är också kommundirektör.

Susanne Königson är biträdande förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen.

Om kommundirektörens uppdrag finns att läsa under relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se