Ekologisk hållbarhet

I Kramfors har vi antagit utmaningen att ställa om till ett hållbart samhälle. Här finns alla resurser nödvändiga i ett hållbart och resilient samhälle tillgängliga: rik tillgång på bördig odlings- och betesmark, rent sötvatten och en levande landsbygd med en mångfald av samhällen och byar spridda runt om i hela vår vackra kommun. Rikedomar som utgör en trygg grund för att utveckla en hållbar landsbygdskommun.

Kramfors kommun är medlem i Sveriges ekokommuner och har skrivit under initiativet Fossilfritt Sverige.

Vad är hållbarhet?

Begreppet Hållbar utveckling definierades i FN’s rapport Vår gemensamma framtid år 1987:

En hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov

Begreppet har tre integrerade och av varandra beroende dimensioner. Dessa dimensioner innebär att en hållbar utveckling utgörs av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Den sociala dimensionen innebär att resurser, inflytande och makt ska fördelas rättvist, jämlikt och jämställt. Den ekologiska dimensionen att jordens ekologiska system sätter ramarna för människans utveckling och att dessa ska nyttjas långsiktigt hållbart. Den ekonomiska dimensionen att all ekonomisk utveckling skall ske utifrån ett långsiktigt perspektiv och i syfte att införliva målen om en social hållbarhet inom ramen för de ekologiska begränsningarna.

Fyra dimensioner för hållbar utveckling

I Kramfors har vi valt att använda en modell av begreppet hållbarhet som utarbetats på Mittuniversitetet som inkluderar Kultur som en fjärde dimension. En hållbar utveckling ska därmed vara socialt, ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt hållbar.

Hållbara Kramfors

Vi finns på sociala medier under ¨Hållbara Kramfors på Instragram och Facebook. Följ gärna där för att hålla dig uppdaterad vad som händer!

Uppdaterad: Sidansvarig: Sofia Larsson