Kramfors är en diplomerad Fairtrade City

Arbetet syftar till att stärka en hållbar samhällsutveckling och bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.

Konkret handlar det om att Kramfors kommun som offentlig organisation ska ta ett samhällsansvar vid upphandling och kontinuerligt öka konsumtion av rättvist producerade varor, sprida information om rättvis handel i samhället och att utbudet och konsumtionen av rättvist producerade varor ska öka i butiker och på serveringsställen i kommunen.

Styrgruppen leder arbetet

Arbetet med Fairtrade City i Kramfors leds av en styrgrupp som har en bred samhällelig mångfald med representanter från ideella organisationer, näringslivet, skola, politik och den offentliga förvaltningen. Styrgruppsmedlemmarna är:

Jon Björkman, (ordförande styrgrupp), vice ordförande i kommunstyrelsen (V)
Ida Stafrin, Oppositionsråd (C)
Rolf Andersson, Miljöpartiet
Christina Maydotter, Nordingrå Konstby
Kristina Tosteberg, Svenska Kyrkan
Gunilla Olofsson, Afrikagrupperna (ÅAG)
Sofia Larsson, Hållbarhetsutvecklare, Kramfors kommun
Clara Rosander Sjöberg, Samhällsplanerare, Kramfors kommun
Elisabeth Svanberg, Folkhälsoutvecklare, Kramfors kommun
Anki Frånberg, Kostekonom, Kramfors kommun
Joel Sandström, Butikschef, Coop Kramfors
Peter Ramström, Lärare, Ådalsskolan
Elever, elevkåren, Ådalsskolan

Styrgruppens övergripande mål för verksamhetsår 2022 är att:

På bred front synliggöra att Kramfors är en Fairtrade City, genom kvalitativa aktiviteter och bedrivande av informationsspridning, både verksamhetsinternt och för alla Kramforsbor.

Kramfors kommuns konsumtion av Fairtradeprodukter

Konsumtionen av Fairtradecertifierade produkter uppgick till 4,38 % av 2021 års totala livsmedelskonsumtion. Av de konsumerade Fairtrade-produkterna stod kaffe för den största volymen 2021, 85 % av kaffet var certifierat. Även kakaopulver är i stor utsträckning Fairtrade-certifierat, under 2021 var 92 % av den totala konsumtionen certifierad, för bananer var siffran motsvarande 37 %.

Målsättningen, som beslutades i Kommunstyrelsen 2019-05-14, var att öka kommunens inköp av rättvist producerade produkter enligt följande:

• kaffe till 100 %
• bananer till 25 %
• kakaopulver till 100 %
• total konsumtion till 5 %

Vi har kommit en bit på vägen men kommer att fortsätta arbetet med att öka den rättvisa konsumtionen.

Vill du engagera dig i Fairtrade City-arbetet?

Om du har några tips eller önskar engagera dig, tveka inte att höra av dig till kommunens samordnare, se kontaktuppgifter på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Karin Högström