Kramfors Fairtrade City

Arbetet syftar till att stärka en hållbar samhällsutveckling och bidra till uppfyllandet av Agenda 2030.

Konkret handlar det om att Kramfors kommun som offentlig organisation ska ta ett samhällsansvar vid upphandling och kontinuerligt öka konsumtion av rättvist producerade varor, sprida information om rättvis handel i samhället och att utbudet och konsumtionen av rättvist producerade varor ska öka i butiker och på serveringsställen i kommunen.

Styrgruppen leder arbetet

Arbetet med Fairtrade City i Kramfors leds av en styrgrupp som har en bred samhällelig mångfald med representanter från ideella organisationer, näringslivet, skola, politik och den offentliga förvaltningen. Styrgruppsmedlemmarna är:

Jon Björkman, (ordförande styrgrupp), vice ordförande i kommunstyrelsen (V)
Ida Stafrin, Oppositionsråd (C)
Ingrid Nordlund, Miljöpartiet
Christina Maydotter, Nordingrå Konstby
Kristina Tosteberg, Svenska Kyrkan
Gunilla Olofsson, Afrikagrupperna (ÅAG)
Joel Sandström, Butikschef, Coop Kramfors
Sofia Larsson, Hållbarhetsutvecklare, Kramfors kommun
Elisabeth Svanberg, Folkhälsoutvecklare, Kramfors kommun
Anki Frånberg, Kostekonom, Kramfors kommun

Kramfors kommuns konsumtion av Fairtradeprodukter

Konsumtionen av Fairtradecertifierade produkter uppgick till 4,2 % av 2022 års totala livsmedelskonsumtion. Av de konsumerade Fairtrade-produkterna stod kaffe för den största volymen, 85 % av kaffet var certifierat. Även kakaopulver är i stor utsträckning Fairtrade-certifierat, 92 % av den totala konsumtionen var certifierad, för bananer var siffran motsvarande 37 %.

Målsättningen, som beslutats i Kommunstyrelsen, är att öka kommunens inköp av rättvist producerade produkter enligt följande:

• kaffe till 100 %
• bananer till 25 %
• kakaopulver till 100 %
• total konsumtion till 5 %

Vill du engagera dig i Fairtrade City-arbetet?

Om du har några tips eller önskar engagera dig, tveka inte att höra av dig till kommunens samordnare, se kontaktuppgifter på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Sofia Larsson