Foto: Thomas Henrikson, MSB

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Styrel – vid elbrist

Om efterfrågan på el är större än tillgången kan vi drabbas av elbrist. Vid en sådan situation är det risk för att elförsörjningen kollapsar i hela eller stora delar av Sverige.

För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen då tvingas koppla från vissa användare. Svenska kraftnät är den myndighet som får besluta om elen ska kopplas ifrån vid en sådan situation.

Styrel – en planering för elbrist

Styrel är en planering för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en förutsedd eller plötslig kortvarig elbrist. Genom Styrel blir det möjligt att välja ut vilka som ska kopplas bort i elnätet. Därmed säkrar man att verksamheter som är viktiga för samhället får den el de behöver. Syftet är att lindra konsekvenserna för samhället som kan uppstå vid en elbrist. Observera att detta inte gäller vid oplanerade elavbrott.

Planering för att kunna prioritera

Kommunen har tillsammans med bland annat länsstyrelsen och elbolag tagit fram en planering för att samhällsviktiga verksamheter ska prioriteras vid en eventuell elbrist.

De elanvändare som ska prioriteras högst är de som har stor betydelse för befolkningens liv, hälsa och samhällets funktionalitet. Det är alltså: akutsjukvård, äldreomsorg, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och elektronisk kommunikation.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anton Gustafsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se