Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Kramfors ska vara en trygg och trivsam plats med goda levnadsvikkor för alla.
Vi tror på engagemang, delaktighet och inflytande när vi genom att samverka brett med medborgare, civilsamhället, organisationer, myndigheter och närliggande kommuner hjälps åt för att öka tryggheten och förebygga brott.

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Elisabeth Svanberg