Att förebygga fallolyckor

Hälsan har under åren förbättrats och vi lever allt längre. Fall bland äldre och funktionshindrade har dock blivit ett folkhälsoproblem, eftersom antalet fallolyckor ökar i takt med att vi blir allt äldre.

Fraktur (brott på leder och ben) är allvarliga konsekvenser. Men fallen kan också ge rädsla, smärta, nedsatta funktioner och försämrad livskvalitet. Fall orsakar alltså både ett mänskligt lidande och stora kostnader för samhället.

Behåll rörlighet och balans

För att motverka fallskador är det viktigt att du behåller rörlighet och balans även på äldre dagar. För en god balans krävs ett samspel mellan synen, balansorganen i örat, känseln i huden och funktionen i leder och muskler.

Fysisk aktivitet och rörelse minskar risken för att du ska falla samtidigt som förmågan att hantera en obalans ökar. Skulle du ändå falla ökar chansen att du klarar fallet utan att skadan blir allvarlig.

Många väljer att gå med stavar och då är ispiken bra att ha på vintertid. Använd rätt skor till rätt aktivitet. Vid halka finns det olika broddar att sätta på. Det finns även skor med inbyggda dubbar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Elisabeth Svanberg