Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som tar till våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Dit hör miljöer som den högerextremistiska vit makt, den vänsterextremistiska autonoma och den islamistiska extremismen.

Förebyggande arbete

Att förebygga våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.

Det handlar om både offentliga verksamheter som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt det civila samhället (idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund). Arbetet sker bland annat genom kartlägga, arbeta förebyggande samt sprida kunskap. Man stöttar också dem som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper

Mer information

Vill du veta mer om vad våldsbejakande extremism är och hur man upptäcker signaler på att någon är på väg att ansluta till en grupp kan du läsa mer via länkarna på denna sida, se relaterade länkar. 

Samtalskompassen som riktar sig till dig som möter personer i riskzonen för radikalisering, framför allt unga i deras vardag.

Polisen 114 14

I det akuta läget ska du alltid vända dig till den polisen på 114 14 eller till kommunens socialtjänst.

Uppdaterad: Sidansvarig: Elisabeth Svanberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Elisabeth Svanberg, samhällsavdelningen