Tillsyn via trygghetskamera

Sömnen är väldigt viktig för en god hälsa. Kramfors kommun ger dig nu möjlighet att välja att få tillsyn via trygghetskamera istället för ett fysiskt besök. Detta innebär att du kan få tillsyn och samtidigt ostörd nattsömn.

Tillsyn via trygghetskamera finns i flera kommuner och är en beprövad insats. En stor fördel är att brukarna får mindre störd nattsömn. Om personalen via trygghetskameran ser att något avviker från det vanliga åker nattpatrullen genast ut för ett fysiskt besök på plats i bostaden.
 
Några citat från de brukare som testat trygghetskamera:
 
”Äntligen får jag sova ostört”
 
”Va, det låter för bra för att vara sant”
 
”Vilka möjligheter det finns med teknik”

Efter ett biståndsbeslut och brukarens egna önskemål installeras en trygghetskamera i bostaden. Nattpersonalen kan då göra tillsyn på distans istället för ett fysiskt besök.

Ingen ljudavlyssning eller lagring av bilder kan ske och personalen tittar bara vid de tidpunkter som överenskommits. Det krävs rätt behörighet, användarnamn och lösenord vilket gör detta mycket säkert. Ingen obehörig har tillträde till kameran.

Tillsyn via trygghetskamera är helt kostnadsfritt till skillnad från ett fysiskt tillsynsbesök som debiteras enligt gällande taxa.

Tillsyn via trygghetskamera är en biståndsbedömd insats. För att ansöka kontakta din biståndshandläggare se Kontakt på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg

Kontakt

Biståndshandläggare
0612-800 00 (växel)

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se