• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Vad kostar det?

Här finns en sammanställning av avgifter för äldre och handikappade. Sammanställningen rör måltidspriser, avgift för service, omvårdnad och vård, trygghetslarm, boendeavgift och turbundna resor.

Från och med 2018-01-01.

Område

 AvgiftMåltid


Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer

3 424 kronor/månad

Måltidsavgift vid korttidsboende

114 kronor/dag

Måltider vid kortidsvistelse enligt LSS 0-17 år

69 kronor/dag

Måltider i dagverksamhet

45 kronor/dag

Matdistribution för:


- en portion per dag

1 586 kronor/månad

- en portion varannan dag med

793 kronor/månad

- lunch och middag

2 680 kronor/månadHemtjänst

Högst 2 044 kronor/månad

Omsorg i hemmet

350 kronor/timme

Dagverksamhet

68 kronor/dygnServicetjänster

345 kronor/timmeBoende


Omsorgsavgift i vård- och omsorgsboende

Högst 2 044 kronor/månad

Korttidsboende, avlastning och växelvård enligt SoL

68 kronor/dygn

Omsorg i bostad med särskild service enligt SoL

 Högst 2 044  kronor/månadHälso- och sjukvård


Besöksavgift vid enstaka planerade eller oplanerade hembesök

200kronor/besök

Max 350 kronor /månad

Månadsavgift vid insatser över tid

350 kronor/månadBoendeavgift och hyror


Boendeavgift i två- eller flerbäddsrum

2 100 kronor/månad

Bruksvärdeshyra

Varierar utifrån storlek och standardTrygghetslarm

200 kronor/månad
Uppdaterad: 2018-10-02 Sidansvarig: Christina Brännmark

Kontakt

Kom In, kundtjänst
Tel: 0612 - 800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.