Taxor och avgifter inom stöd och omsorg

Vad kostar det?

Här finns en sammanställning av avgifter för äldre och personer som har en funktionsnedsättning. Sammanställningen rör måltidspriser, avgift för service, omvårdnad och vård, trygghetslarm, boendeavgift och turbundna resor.

Taxorna och avgifterna i tabellen nedan gäller från och med den 1 januari 2022.

Område

 AvgiftMåltid


Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer

3 424 kronor/månad

Måltidsavgift vid korttidsboende

114 kronor/dag

Måltider vid kortidsvistelse enligt LSS 0-17 år

83 kronor/dag

Måltider i dagverksamhet

45 kronor/dag

Matdistribution för:


- en portion per dag

1 586 kronor/månad

- en portion varannan dag med

793 kronor/månad

- lunch och middag

2 680 kronor/månadHemtjänst

Högst 2 170 kronor/månad

Omsorg i hemmet

350 kronor/timme

Dagverksamhet

72 kronor/dygnServicetjänster

345 kronor/timmeBoende


Omsorgsavgift i vård- och omsorgsboende

Högst 2 170 kronor/månad

Korttidsboende, avlastning och växelvård enligt SoL

72 kronor/dygn

Omsorg i bostad med särskild service enligt SoL

Högst 2 170  kronor/månadHälso- och sjukvård


Besöksavgift vid enstaka planerade eller oplanerade hembesök

300 kronor/besök

Max 465 kronor/månad

Månadsavgift vid insatser över tid

465 kronor/månadBoendeavgift och hyror


Boendeavgift i två- eller flerbäddsrum

2 229 kronor/månad

Bruksvärdeshyra

Varierar utifrån storlek och standardTrygghetslarm

200 kronor/månad

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna-Lena Högberg