Organisationsschema kommunledningsförvaltningenFörstora bilden

Kommunledningsförvaltning

Kommunledningsförvaltningen ska ha en effektiv styrning , som präglas av kompetens, service, kvalitet samt kostnadseffektivitet.

Kommunstyrelsen leder, styr och samordnar kommunens verksamheter. Förvaltningen leds av kommundirektören, tillika förvaltningschef. Med ingång från 2019 är kommunstyrelsen byggnadsnämnd, nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet och myndighetsnämnd enligt andra lagstiftningar.

Chef för kommunledningsförvaltningen är kommundirektören, Peter Carlstedt. Susanne Königson är biträdande förvaltningschef.

Elva avdelningar

Kommunledningsförvaltningen har elva avdelningar och en enhet:

 • Digitalisering arbetar med strategisk omvärldsbevaktning, styrning, samordning och utveckling av ordnat införande av IT-system, e-tjänster och digitala tjänster. Chef är Susanne Königson.

 • Ekonomi arbetar med att leda och samordna övergripande ekonomi, finans- och upphandlingsfrågor. Chef är Malin Rydmark.

 • HR ansvarar för strategiska HR-frågor inom personal- och löneområdet. Chef är Per Häggström.

 • IT-drift arbetar med att säkra en ändamålsenlig IT-drift, IT-service och supportverksamhet. Chef är Per-Åke Norin.

 • Kommunadministrationen tillgodoser det interna behovet av ärendehantering, diarium, arkiv, och stöd till våra förtroendevalda. Chef är Henrik Ericson.

 • Kommunikation och kundtjänst har det övergripande ansvaret att leda det strategiska arbetet med intern och extern kommunikation och varumärkesarbetet. Chef är Annica Kjellin Fahlgren.

 • Kultur & fritid ska skapa förutsättningar för ett brett kultur-, idrotts- och föreningsliv, samt friluftsutveckling och skapa förutsättningar för utveckling av besöksnäringen. Chef för avdelningen är Patrik Asplund.

  Biblioteken är en särskild enhet inom avdelningen och deras uppdrag är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Chef för biblioteken är Madeleine Wallenius.

 • Ledningsstaben arbetar för att politiska prioriteringarna, mål och uppdrag omsätts till strategiskt arbete, liksom en samordnande och uppföljande roll gällande bland annat jämställdhet och ekologisk hållbarhet. Chef är Susanne Königson.

 • Miljö & Bygg arbetar med bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen, samhällsplanering, energirådgivning, serveringstillstånd och tillsyn av olika verksamheter och miljöer och andra frågor inom området bygga, bo och miljö. Chef är Siv Sundström.

 • Näringsliv & planering arbetar huvudsakligen med företagsklimat, samhälls- och ortsutveckling, inflyttning, samhällsplanering samt buss, bil- och spårbunden trafik. De har en ledande roll inom fysisk samhällsplanering. Chef är Andreas Telhammer.

 • Säkerhet & beredskap ansvarar för krisberedskap, civil beredskap, internt säkerhetsarbete civilt försvar, säkerhetsskydd samt brottsförebyggande arbete. Avdelningarn har även en samordande roll för bland annat folkhälsa. Avdelningen leds av säkerhetschef Maria Hedman.

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Erika Sjögren

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kommunledningsförvaltning
Peter Carlstedt Kommundirektör
peter.carlstedt@kramfors.se