Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter som är valda av fullmäktige. Ordförande är Malin Svanholm (S).

Fördelningen av mandat mellan partierna är samma som i fullmäktige. Kommunstyrelsen har till skillnad från övriga nämnder ett övergripande ansvar att leda och samordna den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen ska

• Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
• Bereda ärenden till kommunfullmäktige
• Verkställa kommunfullmäktiges beslut
• Ansvara över hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning
• Ha uppsikt över övriga nämnder och kommunala bolag

Utskott

Kommunstyrelsen har inrättat ett arbetsutskott som bereder ärenden som ska till kommunstyrelsen och har i vissa frågor rätt att fatta beslut.

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Malin Svanholm (S) ordförande

Henrik Ericson, nämndsekreterare