Nämnder

Nämnderna ansvarar för att deras verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt. I Kramfors kommun finns fem nämnder:

  • Bildningsnämnden
  • Välfärdsnämnden
  • Produktionsnämnden
  • Valnämnden
  • Överförmyndarnämnden

På undersidorna kan du läsa mer om respektive nämnd.

Uppdaterad: Sidansvarig: Beatrice Halén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Henrik Ericson, nämndsekreterare