Arvodesberedning

Arvodesberedningen har till uppgift att att ta fram förslag på ersättning (arvoden) till politikerna. Arvodeskommittén får sitt uppdrag av kommunfullmäktige.

Kommittén består av sju politiker. Svante Nilsson (S) är ordförande.

Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om arvodena.

Uppdaterad: Sidansvarig: Cindy Alter

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Henrik Ericson, nämndsekreterare