Jörgen Westman, sjuksköterska

"Utmaningen just nu är bemanning…

… men att avlasta kollegor ger mig energi.

Jag gillar att jobba med människor och se till att de som inte tar sig till en vårdcentral får hjälp med hälsan. Både aktivt och förebyggande. Även äldre kan bli ganska pigga med rätt omvårdnad, så det finns många vinster att göra. Jag har exempelvis hjälpt patienter som kommer från sjukhus och är förvirrade. De upplevs demenssjuka, men med rätt åtgärder kan förvirringen försvinna. Sådant gör jobbet värt allt och man känner att man verkligen gör skillnad.

En nyckel i yrkesrollen är att ständigt kommunicera, hjälpa varandra och fördela saker. Det är inte alltid lika hög arbetsbelastning på alla områden, vilket gör att vi kan avlasta varandra både i det praktiska och administrativa arbetet. Vi har ett bra arbetsschema och kommunen har nyligen tagit in hjälp i form av undersköterskor. Det är bra! Att hjälpa en kollega skapar energi, men mest energi får man av patienterna – när de är nöjda och glada och man får höra deras berättelser om livet.

Varje dag innehåller dokumentation, schemaläggning och rapportering i många olika system och mindre tid för patientkontakt och reflektion än jag skulle önska. Utmaningen just nu är bemanning och att ge varje sjuksköterska ett lagom stort ansvarsområde. Medarbetare som ursprungligen kommer från andra länder räddar personalförsörjningen och vi bidrar på ett bra sätt till mångfald och integration.

Fler medarbetare i Kramfors kommun

Så här är det att arbeta i Kramfors kommun

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg