Mohammad Alobid, GIS-samordnare

"Statistik kan verka trist…

…men mitt jobb är viktigt för utvecklingen av Kramfors kommun."

Med hjälp av information och statistik gör jag analyser som hjälper förvaltningarna inför planering, företag med kartunderlag inför bygglov och medborgare med information kring detaljplaner. När kommunen bygger nytt ligger analyserna ofta till grund för valet av placering, så mitt jobb är på ett sätt viktigt för utvecklingen av Kramfors kommun.

Ibland hör jag resonemanget ”Vi är en liten kommun, så digitalisering behövs inte”. Men det stämmer inte, vi har snarare möjlighet att utveckla oss snabbare än de andra just tack vare att vi är snabbfotade! Vi plockar upp idéer från varandra, sprider den information som finns och bjuder på vår egen kunskap.

Jag flyttade till Sverige och sökte jobb här i Kramfors. Tidigare jobbade jag med geografiska informationssystem för FN. De letade någon med min kompetens och jag fick först praktik och sedan jobb. När jag fick jobbet hade jag bara varit i Sverige i sex månader.

Här i Kramfors är alla jättesnälla och respekterar varandra. Det är inte hierarkiskt. Kommunen erbjuder friskvård till alla och de tar hand om sina anställda. Jag trivs jättebra!


Fler medarbetare i Kramfors kommun

Så här är det att arbeta i Kramfors kommun

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg