Monika Hellström, rektor förskola

"Det är utmanande att få resurserna att räcka till…

…men här täcker vi upp och hjälper varandra. Jag står aldrig ensam."

Det finns alltid en ekonomisk utmaning, så även i Kramfors. Barnpengen styr antalet anställda. Det innebär att situationen är olika för en skola inne i stan med många barn, och en mindre skola på landsbygden med få barn. Vi har samma krav på oss vad gäller personaltäthet.

Fördelen med Kramfors är närheten till beslutsfattarna. Det går snabbt mellan fråga och beslut. Vi har en bra struktur inom förskolan, vilket skapar en likvärdighet. Här jobbar vi tillsammans. Jag har alltid någon kollega att bolla tankar och idéer med.

Kollegorna betyder oerhört mycket. Vi är otroligt sammansvetsade och har en fantastisk gemenskap. Vi rektorer träffas regelbundet och stöter och blöter tillsammans. Det gör att vi har kunskap om varandras verksamheter och kan täcka upp om det behövs, exempelvis vid sjukdom. Dessutom finns alla stödfunktioner samlade i kommunhuset. Ingen fråga är för dum och det går snabbt att få ett svar.

Fler medarbetare i Kramfors kommun

Så här är det att arbeta i Kramfors kommun

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg