Foto: Stefan Sundkvist

Fotograf: Stefan Sundkvist

Dammbrott och översvämning
i Ångermanälven

Sannolikheten för ett dammbrott i Ångermanälven är mycket låg, men det kan inträffa. Allvarligast för Kramfors kommun är om Hällbydammen norr om Junsele brister. Det får konsekvenser hela vägen ner efter älven. Sollefteå kommun drabbas mest. Där kan vattnet i värsta tänkbara scenario stiga med upp emot 15 meter.

Hur lång tid tar det?

Kramfors kommun drabbas också. Bor du nära älven så kan du behöva evakueras. Om Ångermanälven svämmar över kan det bli mycket stora skador längs hela älven ner mot Nyland. Dit når flodvågen 10-12 timmar efter ett dammbrott.

Kan det bli en flodvåg?

Nej, det blir inte någon flodvåg, men vattnet stiger relativt snabbt. Snabbast stiger vattnet närmast där dammen finns.

Hur högt kan vattnet stiga?

Det varierar längs älven och beror på hur miljön och området ser ut.

Vad ska jag göra om jag är drabbad?

Om vattnet börjar stiga kan du komma undan i promenadtakt, men stora områden kan översvämmas och behöva utrymmas. Du och dina närmaste behöver komma i säkerhet. Tänk också på grannar som inte har bil. Har du djur ska även de evakueras.

Vad ska jag ta med mig?

Du ska se till att du får med dig det viktigaste. Du kan behöva vara borta hemifrån i några dagar:

 • mediciner
 • plånbok
 • bankkort
 • ID-handlingar (körkort, legitimation)
 • mobiltelefon
 • klädombyte
 • husdjur

Var får jag information?

 • Du hittar information på kommunens webbplats.
 • Följ också medias nyhetssändningar och lyssna på radio.
 • SOS-alarm går ut i lokalradion P4 Västernorrland med ett så kallat VMA (Viktigt meddelande till allmänheten).
 • Larmsignal som sänds ut av räddningstjänsten ljuder också (se mer information under rubriken "Vid krissituationer").

Översvämningen pågår inte mer än i en vecka. Däremot kan de arbeten som behöver göras för att ställa i ordning efter olyckan ta mycket längre tid.

Vad är kommunens ansvar?

Kommunen ansvarar för:

 • Att informera dig om riskerna för ett dammbrott. Det gäller dig som blir berörd och drabbad vid en eventuell olycka. Alla som bor längs älven berörs inte.
 • Att ställa i ordning utrymningsplatser där du får information. Till en utrymningsplats ska människor bege sig för registrering innan de lämnar området. På platsen eller i närområdet ska det finnas informationsdiskar, toaletter, kost, logi, krisstöd, sjukvård och tolk.
 • Att ordna transporter från utrymningsplatser till mottagningsplatser för dig som behöver hjälp med tillfälligt boende och som inte på egen hand kan ta dig dit. Mottagningsplatser är platser dit människor som behöver hjälp med uppehälle på kort eller lång sikt kan vända sig. Exempel på mottagningsplatser är befintliga värmestugor och trygghetspunkter, medelstora anläggningar som idrottshallar, kyrkor, församlingshem, hotell, rum hos privatpersoner, skolor och tält.
 • Att utrymma förskolor, skolor, äldreboenden och se till att de som får vård i vardagen genom kommunen också tas om hand.

Vad är Länsstyrelsens ansvar?

Länsstyrelsen ansvarar för samordning vid händelser som rör flera kommuner. Länsstyrelsen i vårt län har tagit fram en beredskapsplanering för dammhaveri i Ångermanälven, Indalsälven och Ljungan. Den beskriver konsekvenser för Västernorrland vid största tänkbara dammbrott.

Vad är dammägarnas ansvar?

Dammägarna har ansvaret för att dammarna är säkra.

Vilka konsekvenser får ett dammbrott?

Det beror på olika faktorer: hur mycket vatten som finns i magasinen och i älven, eller när på dygnet dammbrottet sker. Det kan också bero på det som kallas förvarningstid. Med det menas vilken möjlighet aktörerna (kraftverksägare, myndigheter, kommuner och allmänhet) har att hinna förbereda sig för olyckan.

Hur stor är risken att ett dammbrott inträffar?

Den är inte särskilt stor men eftersom det finns en stor älv som rinner genom vår kommun behöver vi ha en beredskap för vad som kan hända.

Var kan jag se om mitt hem berörs?

Under relaterade dokument finns en översiktlig kartbild där du kan se utbredningen. Mer detaljerad karta finns hos länsstyrelsen Västernorrland, se relaterad länk.

Vad händer i samhället om en damm brister?

Om en stor damm går sönder kan stora områden längs älven där dammen finns svämmas över.

Det kan innebära att viktiga samhällsfunktioner som vägar, järnvägar, broar, el- och telenät kan slås ut eller skadas allvarligt. Därför är det viktigt att alla som bor vid en älv har en bra bild av hur riskerna ser ut och vad man ska göra om något allvarligt inträffar.

Vid dammbrott i Hällbydammen (som är den med störst konsekvenser för Kramfors) blir vattennivåerna mycket höga i Ångermanälven.

Vad menas med en god beredskap?

Med god beredskap och bra planering kan konsekvenserna av ett dammbrott mildras. Därför har länets kommuner tillsammans med Länsstyrelsen och dammägarna gjort en planering för dammbrott. I planen finns övergripande information om konsekvenser samt olika aktörers ansvarsområden och krishantering vid dammbrott.

En viktig del i arbetet med att ta fram beredskapsplaner har varit:

 • Att samarbeta kring rutiner för larm och åtgärder.
 • Att kartlägga riskområden.
 • Att planera för att minska skadorna och underlätta en eventuell evakuering.

Översvämning vid nederbörd

Vid vårflod och stor nederbörd kan det bli stora översvämningar även om inte en damm brister. I Länsstyrelsens karttjänst kan du se vilka områden som beräknas översvämmas vid höga flöden.

Fakta om älvar i Västernorrland och i Sverige

I Västernorrland finns 22 större dammar. De finns i Ångermanälven, Moälven och Gideälven i Ångermanland. Samt i Ljungan och Indalsälven i Medelpad.

För att producera el måste vattnet kunna regleras med dammanläggningar. Risken för att en damm ska brista och orsaka en översvämning är mycket liten. I Sverige har aldrig en större damm brustit, däremot finns händelser med mindre dammar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anton Gustafsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se