Foto: Thomas Henrikson, MSB

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Samverkan mellan olika aktörer

Krishanteringsrådet

Det finns ett krishanteringsråd i Kramfors kommun. Det är till för att underlätta samverkan mellan olika aktörer. Krishanteringsrådet fungerar som ett nätverk med aktörer som kommunen kan behöva samverka med vid olika samhällsstörningar. I krishanteringsrådet deltar förutom kommunala företrädare: räddningstjänsten, Region västernorrland, polisen, elbolag och lokala företag.

Krisberedskap i kommunen och regionen

Kommunen bedriver även samarbete kring krisberedskap med Räddningstjänstförbundet Höga kusten – Ådalen och övriga kommuner som ingår i förbundet; Härnösand och Sollefteå. Kommunen ingår också i ett antal nätverk på regional nivå för att underlätta samverkan vid händelser som berör hela länet.

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Anton Gustafsson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se