Läkemedel, kanyler och termometrar

Läkemedelsrester som spolas ner i toaletter kan spridas i vatten och mark, och på lång sikt orsaka betydande miljöproblem. Bland annat kan antibiotika som kommer ut i vatten och mark påskynda utvecklingen av resistenta bakteriestammar, som är ett allvarligt hot mot människors hälsa.

Varje år spolar svenska folket ner stora mängder aktiva läkemedel i toaletterna eller kastar dem i hushållssoporna. Läkemedel ska lämnas till närmaste apotek. 85 procent av svenskarna vet att man ska lämna in medicinerna till Apoteket, bara 40 procent gör det.

Mediciner som läggs i hushållssopor eller andra sopuppsamlingar, kan hamna i orätta händer, främst hos barn och missbrukare.

Så ska dessa produkter hanteras

Termometrar, cytostatika, cytotoxiska läkemedel

Termometrar, cytostatika, cytotoxiska läkemedel räknas till farligt avfall och lämnas på Högberget eller till Miljöbilen.

Överblivna läkemedel

Dessa lämnas hos valfritt apotek i kommunen.

Läkemedelsförpackningar

Tomma läkemedelsförpackningar ska man inte lämna på apoteket, de ska sorteras efter materialslag vid närmaste återvinningsstation.

Kanyler

På alla apotek i kommunen kan du kostnadsfritt hämta kanylburkar i plast eller så kallade Safe-Clip. Använd dessa till förbrukade kanyler. När de är fyllda återlämnas de sedan till ett apotek.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Tekniska avdelningen
Ringvägen34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00