Placeholder

Flerbostadshus och samfällighet

Boende i flerfamiljshus kan se ut på flera olika sätt och därmed kan sophanteringen också se olika ut beroende på område. Gemensamt är att det är fastighetsägaren som är ansvarig för att ordna med sophämtning och möjlighet till sortering.

Genom att sortera dina förpackningar efter material och lämna dessa till återvinning så gör du en stor nytta för miljön. Vissa fastighetsägare erbjuder sortering av alla förpackningsmaterial, andra gör det inte. Om fastighetsägaren inte har ordnat med sorteringsmöjligheter vid ditt boende så är du skyldig att slänga dessa vid en av kommunens återvinningsstationer istället.

Har du frågor kring sorteringen så är det fastighetsägaren du ska höra av dig till.

 

Du som är fastighetsägare

Förpackningar av metall, glas, papper och plast – både mjuk- och hårdplast – omfattas av producentansvar. Returpapper är redan ett kommunalt ansvar och från 2024 är det kommunen som ansvarar även för insamlingen av förpackningsmaterial.

Du som fastighetsägare som idag erbjuder dina boende att källsortera vid bostaden bör därmed höra av dig till kommunen så snart som möjligt för att ordna med fortsatt hantering av detta.

Matavfall

Från och med 2024 måste matavfall sorteras ut och samlas in från alla bostäder i Sverige. Du som är fastighetsägare kan välja att anlägga underjordsbehållare för såväl matavfall som restavfall och fördelarna är många. Läs mer om detta på sidan för underjordsbehållare.
Den som inte anlägger egna behållare kommer att få bruna kärl för matavfall levererade.


Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Annamaria Berglund
annamaria.berglund@kramfors.se
Tel: 0612-800 00