Placeholder

Flerbostadshus och samfällighet

Boende i flerfamiljshus kan se ut på flera olika sätt och därmed kan sophanteringen också se olika ut beroende på område. Gemensamt är att det är fastighetsägaren som är ansvarig för att ordna med sophämtning och möjlighet till sortering.

Genom att sortera dina förpackningar efter material och lämna dessa till återvinning så gör du en stor nytta för miljön. Vissa fastighetsägare erbjuder sortering av alla förpackningsmaterial, andra gör det inte. Om fastighetsägaren inte har ordnat med sorteringsmöjligheter vid ditt boende så är du skyldig att slänga dessa vid en av kommunens återvinningsstationer istället.

Har du frågor kring sorteringen så är det fastighetsägaren du ska höra av dig till.

Du som är fastighetsägare

Insamlingen av returpapper blev ett kommunalt ansvar i årsskiftet 2020/2021 och från 2024 är det kommunen som ansvarar även för insamlingen av förpackningsmaterial från hushåll, vi som kommun blir därmed de enda som får samla in denna typ av avfall. Till förpackningsmaterial räknas förpackningar av papp, plast, metall och glas.

Obligatorisk anmälan om avfallshantering

Du som är ansvarig för avfallshanteringen i en hyresfastighet eller bostadsrättsförening måste meddela till kommunen genom länkad e-tjänst hur er avfallshantering ser ut idag, detta för att vi ska kunna planera för utkörning av nya sopkärl i samband med införande av matavfallsinsamling.

Du som idag anlitar en entreprenör för hämtning av förpackningsmaterial måste meddela också detta till kommunen för fortsatt insamling. Vi från kommunen behöver uppgifter på hur er insamling ser ut idag för att kunna erbjuda en smidig övergång till det kommunala ansvaret utan avbrott i insamlingen.

För att anmäla uppgifter om din nuvarande avfallshantering kan du använda länkad e-tjänst i menyn för Relaterade e-tjänster på denna sida, alternativt ladda ner och skicka in den blankett som sinns bland Relaterade dokument. Anmälan bör ske senast snarast. Uppgifter om hantering krävs oavsett om du idag erbjuder förpackningsinsamling eller ej.

Din insamlande entreprenör kan endast fortsätta med insamlingen av förpackningsmaterial efter januari 2024 efter en så kallad auktorisation från kommunen. Om ingen anmälan till kommunen sker så kommer insamlingen att avbrytas efter årsskiftet. Länk till auktorisationen finner du bland relaterade länkar i menyn,

Samlokaliserade verksamheter

Det nya kommunala ansvaret för insamling av förpackningsmaterial från hushåll omfattar även så kallade samlokaliserade verksamheter. Dessa verksamheter kännetecknas av att de är verksamma i ett bostadshus och även delar avfallskärl med de boende. Ofta rör det sig om restauranger, frisörer eller mindre butiker. För att erbjuda en fortsatt insamlingslösning av förpackningsmaterial för dessa verksamheter så krävs information även om dessa. Även denna information lämnas i länkad e-tjänst eller genom inskickad blankett.

Matavfall

Från och med 2024 måste matavfall sorteras ut och samlas in från alla hushåll i Sverige. Du som är fastighetsägare kan välja att anlägga underjordsbehållare för såväl matavfall som restavfall och fördelarna är många. Läs mer om detta på sidan för underjordsbehållare.
Den som inte anlägger egna behållare kommer att få bruna kärl för matavfall levererade under hösten 2024.

Information om matavfallsinsamlinge finner du på kramfors.se/matavfall. Öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström