Parkslide

Invasiva och främmande arter

Invasiva och främmande arter är arter som inte hör hemma i Sverige, dessa arter hotar den biologiska mångfalden och kan skada människors- och djurs hälsa. Det är förbjudet att plantera eller sprida de arter som finns i förteckningen över invasiva arter som du hittar på Naturvårdsverkets sida i menyn för Relaterade länkar. Det finns även arter som riskerar att bli invasiva men som ännu inte omfattas av några regler, men de rekommenderas ändå att hanteras som invasiva då de hotar att allvarligt skada våra ekosystem.

I Kramfors är det framför allt dessa arter som förekommer i olika utbredning:

  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Blomsterlupin
  • Parkslide

På Naturvårdsverkets hemsida som du hittar bland Relaterade länkar kan du läsa mer om invasiva och främmande arter och hur de ska hanteras på bästa möjliga sätt för att förhindra spridning.

Hantering av invasiva arter

Förpacka växter och växtdelar så som rötter i en genomskinlig säck, stäng säcken så att varken frön eller växtdelar kan spridas i naturen under transporten till återvinningscentralen. Avfallet sorteras i containern för Energiåtervinning. Informera personal på plats innan du lämnar avfallet.

Växtavfall från invasiva arter får aldrig läggas i komposten eller i container avsedd för trädgårdsavfall på grund av spridningsrisken.

Är avfallet inte packat i genomskinliga förslutna säckar kommer vi be dig att på plats på återvinningscentralen packa om detta till säckar innan det kan sorteras.

Efter hantering av invasiva arter, rengör redskap och handskar från frön och växtdelar.

Så behandlas avfall till energiåtervinning

Avfall som sorteras för energiåtervinning vid våra återvinningscentraler körs till Korstaverket i Sundsvall för utvinning av el och värme.

Mer om materialåtervinning

Mer om hur olika avfallsslag materialåtervinns kan du läsa via menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström