Parkslide

Invasiva och främmande arter

Invasiva och främmande arter är arter som inte hör hemma i Sverige, dessa arter hotar den biologiska mångfalden och kan skada människors- och djurs hälsa. Det är förbjudet att plantera eller sprida de arter som finns i förteckningen över invasiva arter som du hittar på Naturvårdsverkets sida i menyn för Relaterade länkar. Det finns även arter som riskerar att bli invasiva men som ännu inte omfattas av några regler, men de rekommenderas ändå att hanteras som invasiva då de hotar att allvarligt skada våra ekosystem.

I Kramfors är det framför allt dessa arter som förekommer i olika utbredning:

  • Jättebalsamin
  • Jätteloka
  • Blomsterlupin
  • Parkslide

På Naturvårdsverkets hemsida som du hittar bland Relaterade länkar kan du läsa mer om invasiva och främmande arter och hur de ska hanteras på bästa möjliga sätt för att förhindra spridning.

Hantering av invasiva arter

Förpacka växter och växtdelar i en genomskinlig säck, stäng säcken så att varken frön eller växtdelar kan spridas i naturen under transporten till Högbergets återvinningscentral. Avfallet sorteras i containern för brännbart avfall. Informera personal på plats innan du lämnar avfallet.

Växtavfall från invasiva arter får aldrig läggas i komposten eller i container avsedd för trädgårdsavfall på grund av spridningsrisken.

Är avfallet inte packat i genomskinliga förslutna säckar kommer vi be dig att på plats på Högberget packa om detta till säckar innan det kan sorteras.

Efter hantering av invasiva arter, rengör redskap och handskar från frön och växtdelar.

Pina en lupin 2022

Under projektet Pina en lupin vill Kramfors kommun tillsammans med Naturskyddsföreningen Höga Kusten - Ådalarna Länk till annan webbplats. informera och underlätta för omhändertagandet av invasiva arter.
Under vecka 26 kommer dessa växter att kunna lämnas i container som finns uppställd vid Blomsterhuset i Nordingrå.
Kom ihåg att läsa igenom avsnittet om hantering av invasiva arter innan du hanterar växterna.

Så behandlas brännbart avfall

Brännbart avfall från Högbergets återvinningscentral körs till Korstaverket i Sundsvall för utvinning av el och värme. Anledningen till varför det sorteras i olika storlekar är för att det stora avfallet först måste gå igenom krossen på Högberget för att sönderdelas till mindre bitar, det för att gripklon som lyfter ner avfallet i pannan på Korstaverket endast kan hantera begränsade storlekar.

Mer om materialåtervinning

Mer om hur olika avfallsslag materialåtervinns kan du läsa via menyn för Relaterade länkar på den här sidan.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström