Närbild på tidningar och magasin som ligger på hög.

Förpackningar och tidningar

Varje gång du lämnar en förpackning eller tidning till materailåtervinning så ser du till att mängder av energi och resurser sparas.

De återvinningsstationer som finns utplacerade över hela landet har övergått i kommunalt ansvar från och med 1 januari 2024. Vid återvinningsstationerna kan du som privatperson lämna ditt utsorterade förpackningsmaterial. Synpunkter och felanmälan för dessa stationer meddelas till kommunans kundtjänst Kom in.

Som boende i Kramfors innebär detta ansvarsskifte någon skillnad utan du lämnar fortfarande dina tidningar och förpackningar vid återvinningsstationer eller på anvisad plats vid flerbostadshus.

Fastighetsägare flerbostadshus

Du som fastighetsägare bestämmer vilken service de som bor i din fastighet ska ha.

Från 1 januari 2024 övergår ansvaret för förpackningsinsamlingen till Sveriges kommuner, det är då bara kommunen som får samla in förpackningsmaterial. Du som är ansvarig för avfallshanteringen i en hyresfastighet eller bostadsrättsförening och som idag anlitar en entreprenör för hämtning av förpackningsmaterial måste meddela detta till kommunen för fortsatt insamling. Vi från kommunen behöver uppgifter på hur er insamling ser ut idag för att kunna erbjuda en smidig övergång till det kommunala ansvaret utan avbrott i insamlingen, dessa uppgifter kan du lämna i den relaterade e-tjänsten du finner bland de Relaterade e-tjänsterna i menyn.

Din insamlande entreprenör kan endast fortsätta med insamlingen av förpackngar efter en så kallad auktorisation från kommunen. Läk till auktoriseringen finns bland Relaterade dokument i menyn.

Sortera dina förpackningar

Rengör
Skölj ur dina förpackningar om det behövs och låt dem torka. Förpackningarna har en lång väg till återvinningen och det är därför viktigt att det inte finns matrester eller liknande som luktar illa och är ohygieniskt.

Separera
Består förpackningen av mer än ett material, försök om möjligt att skilja dessa åt. En margarinförpackning går enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar. Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska den sorteras efter det viktmässigt dominerande materialet.

Vik ihop
Böj in vassa lock på konservburken, platta till och vik ihop. Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar det mindre plats både under diskbänken och på återvinningsstationen. Skruva av locket på alla plastförpackningar.

Sortera
Ett enkelt och utrymmesbesparande sätt att källsortera är att samla alla förpackningar i samma kasse. Sedan sorterar du vid återvinningsstationen och lägger rätt förpackning i rätt behållare.

Vad händer vid återvinning?

Är du nyfiken på hur återvinning av olika förpackningar går till? Klicka dig vidare till sidan för Materialåtervinning i menyn så kan du se hur det går till att återvinna förpackningar av olika material såväl som olika typer av grovsopor.

Sorteringsguiden

Blir du osäker på hur något avfall ska sorteras så kan du använda Sorteringsguiden som du finner i menyn, där får du svar på hur du ska hantera avfallet.

Återvinning

I menyn finner du en sida med information om var återvinningsstationerna från FTI finns utplacerade i Kramfors kommun. Där finner du också information om tjänsten TMR Pick-Up Service för utvalda förpackningsslag.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström