En vecka fri från våld - Orange week

En vecka fri från våld, även kallad Orange week, är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som infaller under vecka 47. Veckans syfte är att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Budskapet är att våld går att förebygga.

Ett jämställt Västernorrland fritt från våld

I samband med En vecka fri från våld, erbjuds föreläsningar och aktiviteter, både nationellt, regionalt och lokalt.

Var tredje kvinna utsätts för våld

En av tre kvinnor i världen utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. Miljontals kvinnor Iever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott och i alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv.

Det finns hjälp att få!

Är du utsatt för våld och hot, eller är du den som använder våld och hot? Det finns stöd och hjälp att få. På sidan Våld i nära relationer finns kontaktuppgifter till kommunens Mottagningsgrupp samt länkar till flera olika organisationer och verksamheter som du kan vända dig till.

Lämna, sluta, hjälpa!

  • Du som utsätts för våld har rätt till ett liv utan våld.
  • Du som utsätter någon för våld bär ansvaret för att våldet upphör.
  • Du som är närstående har en viktig roll i att bidra till att våldet upphör.

På sidan Västernorrland mot våld Länk till annan webbplats. får du stöd och råd!

Orange Day - 25 november

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.

Orange Day kampanjen startades år 2008 av FN:s dåvarande generalsekreterare. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet.

En vecka fri från våld i Kramfors

Ta del av vårt program 2023 (uppdateras eftersom)

Kramfors kommun ställer sig självklart bakom En vecka fri från våld och anordnar aktiviteter under veckan i samverkan med civilsamhället. Kommunen vill särskilt uppmärksamma hur våld kan förebyggas och tillsammans bidra till en förändring för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till att fler vågar se, fråga och agera.


Initiativtagare till En vecka fri från våld

Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges kommuner och regioner och Jämställdhetsmyndigheten .


Uppdaterad: Sidansvarig: Jill Arkeflod

Kontakt

Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se

Elisabeth Svanberg
Folkhälsoutvecklare
Tel: 0612-801 92
elisabeth.svanberg@kramfors.se