En vecka fri från våld och Orange Day

En vecka fri från våld anordnas årligen vecka 47 i samband med FN:s internationella dag, Orange Day 25 november, för avskaffandet av våld mot kvinnor. Veckan syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Budskapet är att våld går att förebygga.

Ett jämställt Västernorrland fritt från våld

I samband med En vecka fri från våld, erbjuds föreläsningar och aktiviteter, både nationellt, regionalt och lokalt.

Var tredje kvinna utsätts för våld

En av tre kvinnor i världen utsätts under sin livstid för fysiskt eller sexuellt våld. Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. Miljontals kvinnor Iever i länder där våld mot kvinnor inte är ett brott och i alltför många fall leder våldet till att kvinnor och flickor mister sina liv.

Det finns hjälp att få!

Är du utsatt för våld och hot, eller är du den som använder våld och hot? Det finns stöd och hjälp att få. På sidan Våld i nära relationer finns kontaktuppgifter till kommunens Mottagningsgrupp samt länkar till flera olika organisationer och verksamheter som du kan vända dig till.

Lämna, sluta, hjälpa!

  • Du som utsätts för våld har rätt till ett liv utan våld.
  • Du som utsätter någon för våld bär ansvaret för att våldet upphör.
  • Du som är närstående har en viktig roll i att bidra till att våldet upphör.

På sidan Västernorrland mot våld Länk till annan webbplats. får du stöd och råd!

25 november - Orange Day

Den 25 november inträffar den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, även kallad Orange Day Länk till annan webbplats., som FN instiftat. Det är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våldet mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor.

Initiativtagare till En vecka fri från våld

Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Bordspratare att skriva ut

Fler sätt att nå ut med budskapet om En vecka fri från våld är att skriva ut Bordsprataren  Pdf, 416.7 kB.som tipsar om kvinno- och tjejjourer i Västernorrlands län.

Uppdaterad: Sidansvarig: Jill Arkeflod

Kontakt

Jill Arkeflod
Samordnare
Tel: 0612-801 67
jill.arkeflod@kramfors.se