Allmänhetens frågestund

Vill du ställa en fråga till en politiker?

Då är du välkommen att ställa den när kommunfullmäktige har sammanträde.

Under sammanträdet kan du ställa en fråga till en politiker på allmänhetens frågestund. Den fråga som ställs ska röra ämnen som kommunen är ansvarig för, det får inte vara frågor om enskilda personer eller företag.

Frågan får ställas till ordförande i kommunstyrelsen, i en nämnd eller i ett bolag.

Om du vill ställa frågan till ett bolag bör den skickas till kommunen minst tre dagar före sammanträdet då det inte alltid är så att ordföranden är med på fullmäktigemötet. Om du är osäker vem som ska svara på frågan är det fullmäktiges ordförande som bestämmer.

Det går bra att skicka brev, e-post eller lämna frågan till kommunen i förväg, men det går även att ställa frågan direkt vid sammanträdet.

Du får tre minuter på dig att ställa din fråga, den som svarar har sedan fem minuter på sig att svara. Om du vill får du ställa en följdfråga på en minut efter det att du fått ett svar, den som svarar får då två minuter på sig för att svara. Meningen är inte att det ska bli någon debatt mellan andra i fullmäktige.

Ordföranden har möjlighet att ta ordet från den som inte håller sig till ämnet i frågan.

Har du frågor?

Ta kontakt med vår kommunsekreterare via Kom in kundtjänst, se rubriken kontakter på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Madeleine Eklund

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun,
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Henrik Ericson
Administrativ chef
Tel: 0612-802 03

henrik.ericson@kramfors.se