Råd för folkhälsa, trygghet och säkerhet

Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet, FTS-rådet, har till uppgift att samordna insatserför att nå god folkhälsa, trygghet och säkerhet för kommunmedborgarna i Kramfors kommun.

Informationsforum

Rådet lyder under kommunstyrelsen. Rådet är inget beslutsforum utan ett informationsforum för utbyte av information mellan kommunens politiker, tjänstepersoner och externa organisationer. Rådet leds av kommunstyrelsens vice ordförande. Rådet träffas fyra gånger per år, vid behov kan extra sammanträden bli aktuella.

Protokoll från FTS-rådet

Här finns protokollen från Rådet för folkhälsa, trygghet och säkerhet och från träffarna som pensionärsgruppen genomfört under åren 2015 - 2022.
Från och med 2023 så skrivs enbart mötesanteckningar

Uppdaterad: Sidansvarig: Elisabeth Svanberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Elisabeth Svanberg Folkhälsoutvecklare

Tel: 0612-801 92
elisabeth.svanberg@kramfors.se

Kortlänk till denna sida
kramfors.se/ftsrad Länk till annan webbplats.