Placeholder

Underjordsbehållare

Underjordsbehållare är ett alternativ för sophantering med många fördelar. Behållare finns för förpackningsmaterial, restavfall samt matavfall och storlekarna kan anpassas efter just ert behov.
Från och med 2024 kommer underjordsbehållare att premieras i avfallstaxan och vi ser det som ett mycket bra alternativ till dagens containrar och i den kommande matavfallsinsamlingen som startar 2024.

Underjordsbehållare finns att köpa från flera olika leverantörer och tillverkare och det är viktigt att den lösning ni väljer går att tömma med sophämtarens kranbil. I Kramfors kommun kan endast behållare med enkrokssystem tömmas, se exempel på leverantörer bland relaterade länkar på denna sida. Inför anläggning av denna typ av behållare ber vi er ta kontakt med kommunen på tekniskakontoret@kramfors.se för att säkerställa att rätt behållare anläggs.

Fördelar med underjordsbehållare

  • Från och med 2024 kommer underjordsbehållare att premieras i avfallstaxan då vi önskar frångå containerhantering i så stor utsträckning som möjligt.
  • Ur estetisk synvinkel är underjordsbehållare att föredra framför containrar och sopkärl. Detta är speciellt viktigt vid platser där det vistas mycket människor.
  • Underjordsbehållare tar liten markyta i anspråk i förhållande till sin maxvolym på 5m³.
  • Hämtning kan ske sällan på grund av de stora volymerna.
  • Avfallet luktar mindre då det hålls kylt under marken på sommaren.
  • Matavfall fryser inte fast, något som annars är ett problem i sopkärl och containrar.
  • Ofta leder underjordsbehållare till en renare miljö med mindre nedskräpning och mer återvinning.
  • Arbetsmiljön för våra chaufförer förbättras då vridmoment och tunga lyft minskar.

Underjordsbehållare för olika ändamål

Olika platser och verksamheter har olika behov när det kommer till sophantering och vi hjälper er gärna att se över vad som fungerar bäst för er. Underjordsbehållare finns för insamlig av förpackningsmaterial och används med fördel vid exempelvis större bostadsområden eller återvinningsstationer. Behållare av detta slag finns också för matavfall, något som är särskilt användbart och som vi förordar till de verksamheter som hanterar mycket mat samt till de bostadsområden och turistverksamheter som har många boende och besökande.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström