Avfall från fritidshus

Avfall från fritidshuset som inte kan sorteras ut eller återanvändas ska lämnas i eget sopkärl. Hämtning sker under perioden 1 maj till 30 september.

Alla fritidshus ska ha sophämtning, antingen genom att ha ett eget sopkärl eller genom att dela exempelvis med en granne. För att dela kärl måste en ansökan fyllas i, se tjänst i menyn för Relaterade e-tjänster på denna sida.

Förutom dessa alternativ finns det för samfällighetsföreningar möjlighet att dela sopkärl, genom att föreningen abonnerar på sopkärlen. Detta kan vara lämpligt i de områden där vägen inte är lämplig för en sopbil, vilket kan medföra att kärlen står på en uppsamlingsplats vid närmaste farbar väg. Information om detta samt valblankett finns till höger i kolumnen.

Undantag från renhållningen

Tänker du inte använda din fritidsfastighet över huvud taget under det kommande året? Du kan då anmäla det till oss och spara kostnader för renhållning då du inte behöver betala för sophämtning och tömninga av slambrunn när fritidshuset står tomt. Ansökan måste ske senast den 31 mars inför kommande hämtningssäsong.

Sista tömningen av sopkärl för säsongen

Den 30 september utgör sista ordinarie hämtdag för sopkärl för fritidshus om året runt-hämtning inte har anmälts till kommunen. Eftersom alla kärl inte kan tömmas på en och samma dag så förlängs tömningsperioden några dagar in i oktober för att hinnas med.

Sophämtning vintertid

Om du är i ditt fritidshus under perioden oktober till april och är i behov av sophämtning kan du välja att ha året runt-hämtning av ditt sopkärl. Tidigare har det funnits vinteröppna gemensamma sopkärl på några platser i kommunen, men dessa finns inte kvar.

Hämtavgifter

Hämtning för de nya tvåfackskärlen bkostar 906 kronor för åretrunthämtning och 473 kronor för fritidshushämtning. Kom ihåg att vägen till kärlet måste vara snöröjd och sandad, likaså måste kärlplatsen vara skottad.

Vid extra tömning av sopkärlet (budning) utöver ordinarie tömning debiteras en extra avgift för framkörning om 575 kronor. Önskas tömning inom 72 timmas tillkommer också en avgift på 150 kronor. Du som har fritidhushämtning kan endast begära extra hämtning under säsongen maj-september.

En viktavgift tillkommer vid både ordinarie och budad hämtning.

Skicka e-post till kommun@kramfors.se om du vill beställa året runt hämtning eller en extra tömning.

Latrin från egen fritidshustoalett

Du kan kompostera på fastigheten eller, om du inte vill hantera detta själv, köpa latrinkärl med hämtning. Läs mer på sidan om latrinkärl som du finner du under Relaterade länkar på denna sida.

Uppdaterad: Sidansvarig: Anna Karlström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Tekniska avdelningen
Ringvägen 34, vån 4

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Allmiljlö, entreprenör sophämtning
Tel: 0620-100 20
E-post: kramfors@allmiljo.se