Två kvinnor, där den ena håller handen på den andra kvinnans rygg i en omsorgsfull gest

Suicidförebyggande arbete

Ett av de övergripande målen inom Kramfors kommun är att alla kommunens medborgare ska kunna leva ett hälsosamt liv. Att jobba med suicidprevention och att främja den psykiska hälsan är en del i arbetet. Allt för att skapa förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de personer som lever och verkar i Kramfors kommun.

Uppdaterad: Sidansvarig: Elisabeth Svanberg