Suicidförebyggande arbete

Ett av de övergripande målen inom Kramfors kommun är att alla kommunens medborgare ska kunna leva ett hälsosamt liv. Att jobba med suicidprevention och att främja den psykiska hälsan är en del i arbetet. Allt för att skapa förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de personer som lever och verkar i Kramfors kommun.

Kramfors är en del av en nationell satsning

Suicid benämns idag som ett folkhälsoproblem som inte har några geografiska skillnader. Kramfors kommun är därför inget undantag. Under åren 2020–2022 deltar Kramfors kommun tillsammans med länets övriga kommuner, i ett länsövergripande projekt inom suicidprevention som genomförs på regional nivå av Region Västernorrland. Fokus är på utbildning av personal. Under 2021-2022 fördelas resurser ut till kommunerna för att ge möjlighet att personellt kunna stötta upp och få fart i detta arbete.

Samverkan med räddningstjänsten Höga kusten -Ådalen

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen har tillsammans med Kramfors kommun inrättat en processledare/samordnartjänst för det suicidpreventiva arbetet. Det är Nellie Fors Vilminko som innehar tjänsten. Hon är beteendevetare, med inriktning på pedagogik, utbildad vid Mittuniversitetet, och har de senaste sex åren bland annat jobbat med psykopedagogisk behandling på Rättspsykiatriska Regionkliniken i Sundsvall.

Läs mer om det suicidpreventiva arbetet här:
Suicidprevention | Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen (hka.se) Länk till annan webbplats.

Mer information finns under Relaterade länkar.Uppdaterad: Sidansvarig: Elisabeth Svanberg