Alkohol och droger

Det övergripande målet för Sveriges alkoholpolitik är att främja folkhälsan genom att minska riskbruk av alkohol samt att verka för ett tobaksfritt samhälle fritt från narkotika och doping.

Vi vet idag att bruk av alkohol,narkotika, tobak och dopingpreparat medför skador både fysiskt, medicinskt och socialt. Bruk/riskbruk kan även ses som ett incitament för brott i olika former.

Forskning idag visar att lokala långsiktiga insatser i samverkan mellan kommun och andra organisationer är en viktig del i det drogförebyggande arbetet.

Uppdaterad: Sidansvarig: Elisabeth Svanberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se