Tobak

I Kramfors kommun jobbar vi i hälsofrämjande syfte med att minska antalet barn, ungdomar och vuxna som provar eller väljer att använda någon form av tobak. Det gör vi bland annat genom att använda oss av metoder som Tobaksfri Duo, Rökfria skolgårdar, rökfria miljöer och rökavvänjning för dig som är anställd inom Kramfors kommun

Rökfria skolgårdar och miljöer

För att skydda människor från att utsättas för passiv rökning finns det miljöer i Kramfors kommun där det enligt lag är förbjudet att röka.

Flera nya platser utomhus omfattas av rökförbudet i den nya lagen, bland annat uteserveringar, lekplatser, busshållplatser, entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillgång till.

Sedan tidigare tillhör exempelvis skolgårdar och lokaler för barnomsorg de rökfria miljöerna.

Mer om rökfria miljöer finns att läsa på sidan Rökfria miljöer, se länk under relaterade länkar på denna sida.

Tobak och andra produkter

Rökförbudet omfattar även fler produkter. Förutom tobak gäller förbudet även elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning och och annat som motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, exempelvis vattenpipor.

Den som äger eller använder lokalen ansvarar för att rökförbudet efterföljs och ska genom skyltning informera om rökförbudet.


Tobaksfri Duo

Tobaksfri duo startade i Västerbotten 1993. Sedan dess har verksamheten spridits och idag deltar 84 kommuner runt om i landet. Läs mer om Tobaksfri Duo i relaterad länk

Kontrakt och försäkran

I Kramfors kommuns skolor får alla i elever som börjar i årskurs 6 en introduktion av folktandvården under hösten. Utifrån information och introduktion får eleverna möjlighet att bilda duo med en närstående vuxen och skriva kontrakt om att vara rökfri under kommande läsår.

Om eleven och den vuxne lyckats vara rökfria fram till maj månad, så skriver dom på en försäkran om att fortsätta vara rökfria och stötta varandra.

Tobaksfri duo är en del av vårt förebyggande folkhälsoarbete inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Läs mer om Tobaksfri Duo i relaterad länk.


Uppdaterad: Sidansvarig: Elisabeth Svanberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se